Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Brandman tillsvidare

Med anställning 2018 söker vi brandmän med minst två års erfarenhet av kommunal räddningstjänst för tillsvidareanställning. Vi söker kvinnor och män som är nyfikna på andra människor. Vi behöver dig som hela tiden vill lära och bli bättre, är initiativrik och som vill vara en del av att utveckla morgondagens räddningstjänst.

Ansökningstiden gick ut den 14 juni så det går inte längre att söka denna tjänst.

Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende

Vår främsta uppgift är därför att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. Vår vision är ett tryggt samhälle där inga olyckor inträffar. Vi är en organisation i ständig utveckling. Vi har högt ställda krav på att möta samhällets förväntningar. Vi söker därför kompetenser och erfarenheter av vitt skilda slag.                                    

Den bästa olyckan är den som inte inträffar

När det sker en olycka är vi snabbt på plats för att ta hand om dem som drabbats. Allra bäst är det förstås om vi kan förhindra olyckorna innan de inträffar. När våra kommuninvånare har kunskap om och varför olyckor sker kan vi tillsammans skapa ett säkert samhälle. Alla brandmän i Södertörns brandförsvar ägnar därför en stor del av sin arbetstid åt information, rådgivning, utbildning och tillsyn.

Här kan du läsa mer om vad yrket som brandman hos oss innebär.

Har vi en framtid ihop?

Vi har just nu ett stort behov av att säkerställa kompetens inom vår verksamhet inom den utryckande delen och söker därför dig som har minst 2 års samlad erfarenhet av kommunal räddningstjänst. Med erfarenhet menar vi att du ska ha erforderlig kunskap och erfarenhet för att kunna bilda rökdykarpar med en orutinerad och nyutbildad brandman. Vi ser också att du har andra kompetenser inom områden som vi värderar behövs inom yrket.

Personliga egenskaper viktigas

Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper. Din motivation till att söka dig till oss bör vara viljan att bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.

För att bli en duktig brandman måste du drivas av att hela tiden vilja fortsätta att lära och utvecklas. En brandman blir aldrig färdiglärd. I yrket ingår också att lära ut och förmedla kunskap till såväl kollegor som allmänhet.

Då mycket av arbetet handlar om att bemöta människor är en god förmåga att kommunicera och ett genuint intresse för andra människor centrala egenskaper. Vi vill ha medarbetare som är omtänksamma och har en respektfull attityd inför sina medarbetare och människor de möter i sitt arbete.

Vi söker dig som är initiativrik och har förmågan att planera och ta eget ansvar. Södertörns brandförsvar ska i gengäld vara en organisation som erbjuder stora möjligheter för att varje medarbetare att få gehör och möjlighet till att utveckla just sina idéer.

Alla brandmän ingår i ett arbetslag. Samarbete är nyckeln till varje lyckad räddningsinsats. Vi värderar förmågan och viljan att arbeta i grupp högt men du behöver också kunna arbeta självständigt för att nå resultat.

Vi söker bredden av kompetenser

Vi behöver en bredd av kompetens i vår organisation. Här lyfter vi några av de kompetenser som vi gärna ser utöver erfarenhet av arbete som brandman i räddningstjänsten.

När en olycka skett är vården av skadade en av våra viktigaste uppgifter. Därför söker vi dig som är sjukvårdsutbildad. Vi behöver dig både ute på skadeplats såväl som en del i att utveckla hela organisationens förmåga att omhänderta skadade.

Då en stor del av arbetet handlar om att förmedla kunskap till andra vill vi stärka upp med dig som har pedagogisk erfarenhet eller kunskap, eller med dig som har bakgrund inom information/kommunikation. Kan du något av de språk utöver svenska som är vanligt förekommande i våra medlemskommuner är det en värdefull kunskap i vår organisation.

Idag har vi bland annat brandmän som ägnar en del av sin arbetstid åt att arbeta i vår friskvårdgrupp. Du får gärna vara utbildad fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller liknande. Vi ser även ett behov av dig som är hantverksutbildad.

Formella krav

För att arbeta som brandman måste du förutom att genomföra våra anställningstester uppfylla följande krav:

- Grundläggande högskolebehörighet (t ex slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan). På studera.nu kan du läsa mer om vad grundläggande behörighet innebär.

- Du måste ha ett giltigt C-körkort. Du behöver även ha utökad B-behörighet innan provanställningen är slut. Det är en förutsättning för en tillsvidareanställning. (Utökad B-behörighet (B96) är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort).

- Du ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete i kommunal räddningstjänst.

Lika möjligheter och rättigheter

Södertörns brandförsvarsförbund arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en arbetsplats där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart. En jämställd arbetsplats fri från kränkningar är en rättighet.

En jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande är förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

Läs gärna om vår strategi för jämställdhet och mångfald här, vi vill att du som söker delar våra värderingar.

Brandmannayrket har historiskt betraktats som ett yrke för män. Fortfarande lever en del gamla felaktiga föreställningar kvar om vem som kan eller bör vara brandman. Idag vet vi bättre. I Södertörns brandförsvar är cirka 10 procent av brandmännen kvinnor.

Vi strävar efter att öka andelen kvinnor på arbetsplatsen varför vi särskilt välkomnar kvinnor som sökande. I rekryteringsprocessen tillämpar vi positiv särbehandling av det underrepresenterade könet när så är möjligt.

Anställningsvillkor

Vi söker brandmän för tillsvidareanställning från 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Alla nyanställda får en teoretisk och praktisk introduktionsutbildning.

Ansökan

Ansökningstiden gick ut den 14 juni så det går inte längre att söka denna tjänst.

Vi är en offentlig organisation. Din ansökan blir därmed en allmän handling som är offentlig. Alla medborgare har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska användas till.

För mer information kontakta oss på rekrytering@sbff.se så återkommer vi så fort vi kan. Facklig företrädare är Jennifer Erixon, Kommunal, tfn 0708-54 59 20 alt. SKAF@sbff.se