Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Testdag

Vårt möte med dig som söker innebär en djupintervju samt moment som är arbetsrelaterade av fysisk och praktisk karaktär.  All utrustning som krävs kommer att finnas på plats.

Testdagen är en heldag och består av följande moment:

1. Höjdtestet - innebär att klättra i stege för att se att du inte är höjdrädd. 
Klädsel: Larmställ, hjälm, arbetshandskar. Valfria skor.

2. Rökdykning – innebär att leda en livräddande insats med en av våra instruktörer som parkamrat (rd 2). Insatsen kommer startas som en riktig sökövning där instruktören tittar på den sökandes förmågor och kunskaper.

3. Praktiskt moment - syftet är att se den sökandes förmåga att arbeta med verktyg och bedöma ett praktiskt handlag. Det handlar om att hantera verktyg som såg, hammare, skruvdragare, hylsnycklar & kofot.

4. Rullbandstest – Godkänt rullbandstest enligt AFS. Se nedan.

5. Funktionellt test av arbetsförmåga – Arbetsrelaterade moment för att se den sökandes förmåga att tjänstgöra i yrket. Se film nedan.

6. Djupintervju – en strukturerad intervju med två av våra rekryterare ca 1-1,5 tim.

  

Rullbandstest

Utrustning: underställ, larmställ, larmluva, hjälm, luftpaket (stål), gymnastiksskor/löparskor.

Yttre belastning: 24 kg +/- 0,5 kg.

Tid: 2 + 6 min.

Pulskontroll: Innan testets utförande, vid varje minut under testets utförande, samt 1 + 2 min efter avslutat test.

Rullbandstestet utförs på ett vanligt löpband, ett likadant som finns på de flesta gym. För att förbereda dig är det bra att gå på ett löpband med lutning i samma hastighet (4,5 km/h) som i provet. På de flesta löpband anges lutningen i procent. 8 graders motlut motsvarar cirka 14% lutning. Om du ytterligare vill efterlikna rullbandstestet kan du prova att gå med en ryggsäck med 20 kilos packning.

Funktionellt test av arbetsförmåga

Utrustning: Larmställ, arbetshandskar (valfria), larmstövlar/-kängor, hjälm, luftpaket (komposit).

Samtliga moment måste utföras och den maximala tiden för godkänt resultat är 10 minuter.

Slangkorgbärning

Utrustning: Två grovslangkorgar á 15 kg, balansbräda 12,5x400 cm.

Utförande: 80 m gång/löpning inkl. en balansbräda som korsas 4 gånger med fortsättning vid båda ändar av balansbrädan.

Resning av utskjutsstege

Utrustning: Utskjutsstege á 74-78 kg.

Utförande: Från horisontellt liggande läge på marken till lodrätt läge. Då detta moment är banans mest riskfyllda moment så krävs tre stycken säkerhetspersoner.

Slangkorgbärning i trapphus

Utrustning: Steplåda, två rökdykarkorgar á 16 kg.

Utförande: 45 steg på 20 cm hög steplåda, markering på lådan där hälisättning ska ske.

Hydraulsaxlyft

Utrustning: Stor sax á 22 kg. Två markerade stolpar (120 cm respektive 140 cm som ska symbolisera standardhöjden på en bil) med 1,5 meters mellanrum.

Utförande: Fyra markerande lyft á 5 sek.

Slangindragning

Utrustning: 2x25 m vattenfylld smalslang med enhetsstrålrör.

Utförande: Indragning av 2x25 m vattenfylld smalslang.

Testpersonen ska hålla sig inom ett område av 1x1 m under testets genomförande.

Håltagning

Utrustning: Motorkap + 1,25 kg viktskiva fäst i ett 20 cm långt snöre.

Utförande: Simulera håltagning gåendes baklänges (framåtlutad) i 30 sekunder där viktskivan ska släpa i backen.

Krypning

Utförande: Krypa 20 m

Syfte (utifrån fysisk funktion): Testa smidighet och förmåga att förflytta sig på knäna.

Syfte (utifrån brandmannayrket): I många situationer då man som brandman exponeras i rökfylld miljö så är det viktigt att kunna hålla en låg arbetsställning. Därför väljer friskvårdsgruppen att ta med detta moment i arbetsbanan.

Livräddning

Utrustning: Docka (totalvikt 80 kg), sele tillhandahålls och ska användas.

Utförande: Släpning av docka i 20 m.