Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Avtal och förmåner

Alla medarbetare i Södertörns brandförsvarsförbund omfattas av kollektivavtal. Det innebär en trygghet för dig som anställd. Bland annat innebär det att vi erbjuder förmåner som högre pension genom avtalspensionen och trygghetsförsäkring som gäller om du till exempel skulle skada dig på jobbet, eller råka ut för en olycka till eller från arbetsplatsen. 

Friskvård

Alla medarbetare har rätt till friskvård på arbetstid. Som brandman ingår regelbunden fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter. På Huddinge brandstation finns ett iordningställt behandlingsrum med utrustning för att bedriva sjukgymnastik. Här erbjuds personalen vid behov fri sjukgymnastik Genom vår företagshälsovård har du vid särskilt behov tillgång till läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsmiljöingenjör och kiropraktor. All utryckande personal får dessutom varje år en lagstadgad hälsoundersökning utförd av läkare och sköterskor.

Förälder

Vi vill att alla anställda ska känna att det finns bra möjligheter att kombinera arbetsliv och familj. Brandförsvaret ska underlätta för dig som är föräldraledig och/eller förälder. Även om skifttjänstgöring kan innebära att en del situationer blir besvärliga försöker vi tillsammans lösa eventuella problem.

Som föräldraledig fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension när du är helt föräldraledig.

Kompetensutveckling

Utöver den kompetensutveckling som ingår i ordinarie verksamhet kan heltidsanställda söka en särskild kompetenspeng för kompetensutveckling och utbildning som kan ges till upp till 25 medarbetare/år. Pengarna kan gå till en utbildning, kurs eller föreläsning som på något vis är till gagn för medarbetaren och arbetsplatsen. Pengen är på max 10.000kr per person och år. Dessutom kan upp till 1000 lämnas i ersättning för kurslitteratur.