Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Yrket som brandman

Få yrken omges av så mycket föreställningar och frågor som brandyrket. Det är till och med så att somliga fortfarande inte vet att brandman är ett lika självklart yrke för kvinnor som för män.

Vi möts av många nyfikna frågor. Måste en brandman vara stark som en oxe? Är det farligt? Vad gör ni när det inte är larm? Är det som i 112-programmen på tv? Får ni träna på arbetstid? 

Vi släcker bränder, också

Säg ordet brandman och de flesta ser någon framför sig som släcker en brand och det stämmer såklart, men detta är bara en av många uppgifter i brandmannens yrke. Att uppmärksamma medborgarna på att själva vara delaktiga i att skapa ett säkert samhälle är en annan viktig uppgift.

Största delen av arbetstiden är faktiskt inte utryckning, och av utryckningarna är det långt ifrån alla som handlar om brandsläckning. Vi åker på allt ifrån trafikolyckor, sjukvårdslarm, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning till drukningsolyckor.

Att arbeta som brandman handlar först och främst om att arbeta med människor. En brandman möter och bemöter människor i en lång rad olika situationer, ibland under svåra omständigheter.

För att klara av dessa situationer krävs att vi är väl förberedda både praktiskt och mentalt. Vi övar mycket för att bli trygga med varandra, vår utrustning och våra räddningsmetoder.

Trafikolycksövning. Brandmännen övar på att ta loss en fastklämd person från krockad bil.

Olyckan ska inte hända

Alla brandmän hos oss arbetar förebyggande under en del av sin arbetstid. Ingen dag är den andra lik är en sliten klyscha, men stämmer väldigt bra in på en brandmans vardag. En ”vanlig dag” kan vara att hålla i en brandkunskapsutbildning för kommunpersonal på förmiddagen och släcka en lägenhetsbrand eller ta hand om skadade i en trafikolycka på eftermiddagen. Nästa arbetsdag kanske du övar vattenlivräddning och träffar en skolklass. 

Läs mer i intervjun med brandmannen Anna.

Att hålla öppet hus på våra brandstationer och vara delaktig i olika former av relationskapande arbete som underlättar för oss att nå ut med information och kunskap är ytterligare aktiviteter som ingår i det olycksförebyggande arbetet. 

Varje år arrangerar vi Räddningscupen, en fotbollsturnering med syfte att få en god relation med kommunens ungdomar och för att sprida brandkunskap.

Tillsyn

Våra brandmän utför även tillsyner. Vid en tillsyn kontrolleras verksamheters brandskydd, så de lever upp till lagkraven. Det kan till exempel handla om att skolpersonal ska veta hur de agerar i händelse av brand, att en verkstad ska veta hur de ska handskas med brandfarliga varor eller att en butik har fria utrymningsvägar.

Omväxling och utvecklingsmöjligheter

Många brandmän är även del av våra många olika utvecklingsområden och projektgrupper. Vi har till exempel en friskvårdsgrupp bestående av brandmän som bland annat är utbildade fysioterapeuter och personliga tränare. Gruppen kan bistå med rehabiliteringsövningar när vår personal är i behov med det, men utvärderar och utvecklar också våra träningsmetoder.

Andra brandmän ägnar en del av arbetstiden åt att bevaka och utveckla såväl materiel som räddningsmetoder. Några brandmän ingår i vår jämställdhets- och mångfaldsgrupp, vars uppdrag är att stödja organisationens utvecklingsarbete. Listan kan göras lång!

Vi är inte några superhjältar

Vid en utryckning kan vi inte välja vår arbetsmiljö. Ibland ställs vi inför situationer som är farliga om vi inte arbetar på rätt sätt. Därför sätter vi alltid säkerheten främst. Vi behöver inte några superhjältar – vi behöver dig som är ödmjuk, lugn, trygg, metodisk och sätter säkerheten främst.

Vi arbetar ibland på höga höjder eller i trånga utrymmen. Därför bör brandmän inte vara höjdrädda eller lida av klaustrofobi, något den som söker får testa om du blir kallad på intervju. Att arbeta som brandman kräver också att man har en praktisk förmåga, vilket betyder att man behöver kunna hantera diverse verktyg som exempelvis såg, hammare och skruvdragare.

Ibland kan arbetet vid utryckningar vara ganska fysiskt krävande. Framförallt ställer det krav på en god kondition. Det är därför vi har tid för träning på arbetstid, och genomför en årlig koll på hur vi ligger till med fysiken.